Onherkenbaar zijmerk


1725-1740


In sommige gevallen kom je pijpenkoppen tegen waarop wel iets te zien is, maar het is niet duidelijk wat en zelfs of het wel de bedoeling geweest is dat er iets heeft opgestaan. Zo zijn er merken die helemaal versleten zijn, zodat ze niet meer zijn te herkennen, merken die bewust verwijderd zijn, omdat ze niet meer van toepassing waren en er zijn merken.. die geen merken zijn, maar eerder een herstelplek of een beschadiging in de mal.


1700-1750 Zijmerk (?). Waarschijnlijk is dit geen zijmerk of inmiddels niet meer (versleten/ weggeklopt). Wel is er een onregelmatigheid te zien op de verder gladde pijp. Het is niet meer dan een curiositeit en er valt ook niet te zeggen waar de pijp gemaakt is.