Pijpenkoppen bij werkende man met voorwerpen


1670-1690


Voorstelling: man, alleen bekend door bodemvondst. Niet duidelijk is wat de man doet. Hij lijkt bij een karnton te staan zoals man met karn, of hij houdt een soort bezem vast met zijn linkerhand. Met rechts houdt hij een staf (?) omhoog.  Verder staat er rechts naast zijn hoofd een letter ? Een G?


1670-1690 *Misschien gaat het hier om de, in afbeelding onbekende, vroege versie van man bij de karn.