Rusland


Geen allianties, vrede of huwelijken, geen extra tekstlinten, op deze exportpijp staat niets anders dan het wapen van Rusland. Het wapen van Rusland bestaat uit een dubbelkoppige adelaar met op het lichaam een wapenschild. In dit schild staan St. Joris en de draak. Om de vleugels van de adelaar hangt de orde van het gulden vlies. Deze orde maakt geen standaard onderdeel van het wapen uit, maar is een deel van de uitgebreidere heraldiek.

Dit is het wapen van Rusland in een apart schild, met een extra keizerskroon erboven. Om het schild loopt een keten, dit is de orde van het gulden vlies, zoals ook op de pijpenkop is afgebeeld.


Ovaalvormige pijpenkop uit de periode 1740-1750. Naar de roker toe staat het wapen van Rusland. Een dubbelkoppige adelaar, op elke kop gekroond, vliegt met zijn vleugels gespreid naar de zijden van de pijpenkop. In zijn poot aan de linkerkant draagt hij een scepter, in de andere poot draagt hij een zogenaamde rijksappel, een symbool van wereldlijke macht. Op het lichaam draagt de adelaar een wapenschild met daarop een ridder te paard die een speer drijft in een draak. Deze voorstelling beeldt Sint Joris en de draak uit. De voorstelling is zeer gedetailleerd gegraveerd. Om de vleugels, en om het schild, hangt de ridderorde van het gulden vlies. Aan deze keten hangt een dode ram. Dit detail komt op de pijpenkop niet over. Boven de adelaar staat een keizerskroon.

De steel is onbewerkt, in ieder geval op dit fragment. Op de linkerkant van de hiel staat het wapen van Gouda. Het merk op de hiel is een zittende vos of, officieel, vos op zijn gat. Van 1729-1755 was Jacob de Vos de gebruiker van dit merk (Lit. 2).