SDIH


1675-1690


Voorstelling: hoofdletters SDIH. Van dit merk is (nog) geen afbeelding bekend.

Het merk is gebruikt vanaf 1675 of vanaf 1680 en tot 1685 of tot 1690.


1675-1690