The Royal Inniskilling Fuseliers in Egypt


In 1881 wordt een nieuw regiment van Engelse troepen opgericht, na een samenvoeging van twee bestaande regimenten. Het regiment bestaat uit twee bataljons van Ierse voetsoldaten en wordt het Royal Inniskilling Fuseliers genoemd. Het regiment bestaat in deze vorm tot 1968 en doet dienst in verschillende oorlogen, waaronder de eerste en de tweede wereldoorlog. Het tweede bataljon is tussen 1902 en 1908 gestationeerd in Egypte.

In het verenigd koninkrijk worden in de eerste decennia van de twintigste eeuw nog opvallend veel kleipijpen gemaakt en gerookt, al zijn deze vooral van het kortgesteelde en eenvoudige type.


Engelse kromkop model pijpenkop uit de periode 1902-1920. De pijp duikt in het verenigd koninkrijk regelmatig op en is door verschillende fabrieken gemaakt, zodoende bestaan er vormverschillen. Deze pijpenkop komt van iemand uit Utrecht en ik weet niet of de pijpenkop in Nederland is gevonden, de overige pijpenkoppen waren wel Nederlandse bodemvondsten. Op beide zijden van de pijpenkop staat dezelfde afbeelding. De pijpenkop is in vorm herkenbaar Engels, met een voorkeur voor het kromkop model en een rechte, ongebotterde bovenrand die in deze periode erg dik is. De radering langs de bovenzijde is voor Nederlandse begrippen breed.

Op de zijkanten staat een burcht, met een kroon erboven. Onder de burcht staat een tekstlint, met daarop '.. INNISKILLING ..'. Onder het tekstlint staat een naar rechts gerichte Egyptische sfinx met een eigen tekstlint met de tekst 'EGYPT'. Om de voorstelling heen lopen bladranken waaraan de Ierse klavers zitten. Op de zijkant van de hiel staat nog een klein wapenschild. De voorstelling op het schild is niet ontcijferbaar, maar het doet qua positie denken aan het wapenschild dat in Gouda als bijmerk werd geplaatst. De afgebeelde burcht is het regimentswapen van de Fuseliers en is het Ierse Derry Castle. De sfinx is een toevoeging met betrekking tot de Egyptische periode van het tweede bataljon. De pijp zal zijn gemaakt ter ere van het regiment en misschien zelfs wel voor de regimentssoldaten.