Vrede van Aken, vaasmodel


Habsburg, Oostenrijk, Hongarije

Vaasvormige kromkop model pijpenkop uit de periode 1748-1753. Dit speciale model pijp is de opvallendste in de serie pijpen gewijd aan de vrede van Aken. Op het oppervlak van de pijpenkop zijn twee dikke horizontale banden aangebracht, één aan de bovenkant en één aan de onderkant. De bovenband is gevuld met bloemen die zijn verdeeld in twee patronen: de eerste is een bloem binnen een omsluiting. De omsluiting is als een liggend ovaal met links en rechts een kleinere halve ovaal er aan vast. Deze vorm wordt afgewisseld met een tweede. Dit zijn vijf bloemen verdeeld als het getal vijf op een dobbelsteen. De middelste bloem is gelijk aan die in de omlijsting, de vier andere bloemen zijn rond en veelbladig. De onderste band is als een rij dik aangezette lobben.

Boven de bovenste band is ruimte voor een halve centimeter hoge ketelrand, tussen de banden is ruimte voor voorstellingen. Aan de onderzijde zit nog wat onbewerkte ruimte voor de ketelafsluiting met een dikke, korte hiel. Tegen de onderrand van de hiel loopt een horizontale lijn. Op de linkerzijde van de hiel/ ketelonderzijde staat het wapen van Gouda. De voorstellingen tussen de banden zijn verdeeld in vier vlakken met een cirkelvormige omlijsting. Deze omlijstingen lopen tegen elkaar aan. Per zijkant zijn twee vlakken te zien. De roker kijkt dus aan tegen twee vlakken met de persnaad er tussen. De roker ziet links het portret van keizer Frans I van Oostenrijk en Habsburg, rechts het portret van Maria Theresa van Oostenrijk en Hongarije. Zij zijn in 1747 met elkaar getrouwd. In de omlijsting van Frans I staat aan de linkerkant  'KEISER' en rechts naast Maria Theresa staat 'KEISERIN'. Tegenovergesteld aan de portretten staan hun landwapens in de omlijsting. Links staat de dubbelkoppige adelaar van Habsburg en rechts staat het wapen van Hongarije.

Op de hiel is de eerste pijp gemerkt met D. De pijp is gemaakt door Jan van Leeuwen (Lit. 2).

De tweede pijp is gemerkt met 222, gezet door Gijsbert van der Kind (Lit.2).