Wapen van Woerden


 Tussen 1700-1710, wellicht maar een jaar of korter.Voorstelling: wapenschild met het wapen van de stad Woerden. Het wapen bestaat uit drie ruiten met een driedubbele watergolf er tussen, weergegeven door een dubbele lijn. Het merk vertoont grote gelijkenis met het merk drie ruiten en zal daarom een kort bestaan hebben gekend. Merken met teveel visuele overeenkomst waren vanwege de concurrentie binnen Gouda door het Goudse pijpenmakersgilde niet toegestaan. Dit merk is onder de radar gebleven en is niet opgenomen in Merken en merkenrecht, ... van Don Duco uit 2003 (Lit. 2)


1700-1710. Bodemvondsten uit de binnenstad van Utrecht.