xB op spoor


xB (BB?)

Een onleesbare letter op de linkerzijde -, en een B op de rechterzijde van de spoor. De B is in spiegelbeeld gegraveerd. De datering van de pijpenkop ligt tussen 1705 en 1725. Het productiecentrum is onbekend.

*De onleesbare letter zou ook een B in spiegelbeeld kunnen zijn, er zou dan BB komen te staan.