Zijmerk: twee letters, maar aan weerszijden van de kop


Op sommige kleipijpen staan de initialen van het zijmerk niet bij elkaar, maar aan weerszijden van de pijpenkop. Deze letters staan soms op zichzelf, vaker worden ze vergezeld van een tudorroos (of stippenroos) bij of om de letters.


Trechtervormige pijpenkop uit de periode 1725-1735. De pijpenkop heeft tudor- of stippenrozen op beide zijden. Hieronder zijn de initialen V en B gezet. De pijp zou in Gouda gemaakt kunnen zijn, waar in de periode 1730-1745 een pijpenmaker actief was die de initialen VB zette.


Trechtervormige pijpenkop uit de periode 1725-1735. Op de zijden van de pijpenkop staan stippenkransen (zoals stippenrozen) met acht stippen. Binnen de krans staan de letters B en K. De plaats van herkomst is onbekend.


Trechtervormige pijpenkop uit de periode 1720-1730. Op de zijden van de pijpenkop staan stippenkransen (zoals stippenrozen) met acht stippen. Binnen de krans staan de letters I en K. De plaats van herkomst is onbekend.


Trechtervormige pijpenkop uit de periode 1700-1710. Op de zijden van de pijpenkop staan, door slijtage nog maar net zichtbaar, de initialen PK.  Duidelijker zijn de maansikkel en de ster op de spoor van de pijpenkop. De plaats van herkomst is onbekend.


Trechtervormige pijpenkop uit de periode 1720-1730. Op de zijden van de pijpenkop staan zesstippige kransen (zoals stippenrozen). Binnen de krans staan de letters H en L. De plaats van herkomst is onbekend.


Trechtervormige pijpenkop uit de periode 1710-1730. Op de zijden van de pijpenkop staan stippenkransen met zes stippen. Binnen de krans staan de letters W en R. De plaats van herkomst is onbekend.


Trechtervormige pijpenkop uit de periode 1720-1730. Op de zijden van de pijpenkop staan stippenkransen (zoals stippenrozen) met zes stippen en zes kelkbladeren. Binnen de krans staan de letters G en S. De S is gespiegeld gegraveerd. De plaats van herkomst is onbekend.


Trechtervormige pijpenkop uit de periode 1710-1730. Op de zijden van de pijpenkop staan de letters K en V.


Trechtervormige pijpenkop uit de periode 1710-1730. Op de zijden van de pijpenkop staan stippenkransen met vier stippen en vier strepen (als een roos met kelk- en kroonbladeren). Binnen de krans staan de letters K en W. Pijpen met deze initialen, op deze manier aangebracht, zijn bekend uit Gorinchem.


D DS

Trechtervormige pijpenkop uit de periode 1720-1740, met een combinatie van drie letters op de zijden. De letters worden bijna weggedrukt door de sterk ingeklopte stippenrozen. Bij de DS staat de S in spiegelbeeld en de D goed, de enkele D staat in spiegelbeeld. Vanwege een kleine beschadiging over de letter, die voor het bakken is ontstaan, is het net of de D een G is. Dat is in de vergroting goed te zien. In Gouda is een periode het merk DS gezet. Mogelijk is de pijp afkomstig uit de productie van deze pijpenmakers.


... G

Trechtervormige pijpenkop uit de periode 1720-1740 met onduidelijke letter(s) op de linkerkant, en rechts een G. De omringende stippenroos is gevormd uit kroon en kelkbladeren. Aan de linkerzijde lijkt de middenstip intact, met een D-vormig letterdeel erboven. Ook onder de roos zijn weggewerkte letterdelen zichtbaar, misschien van een eerdere eigenaar van de mal. Een D-vorm en een horizontale lijn zijn zichtbaar.