Updates op deze site


De site kleipijpen bestaat al een aantal jaar, maar er valt nog verschrikkelijk veel aan toe te voegen. Omdat de basis van de site opgebouwd is rond een verzameling (Goudse) hielmerken voeg ik met enige regelmaat merken toe, maar dat valt nauwelijks op. Daarom wil ik de functionaliteit wat vergroten met een overzicht van toevoegingen op deze pagina. Iedere keer als er content wordt toegevoegd, is dat hier terug te vinden middels een melding op datum.


toevoegingen vanaf februari 2019:


Vrijdag 22 november 2019: omdat het net lijkt alsof er een tijdlang niets aan het gebeuren is (daar maakte me iemand pas attent op), zal ik vertellen dat er achter de schermen hard gewerkt wordt. Ik ben bezig met het opzetten van een pagina gewijd aan zijmerken met lettercombinaties (enkele, dubbele, driedubbele letters, enzovoort). Dat vordert gestaag, want het is een grote klus. Het is de logische opvolging van de pagina over N gekroond, de opzet is op dezelfde manier. Nog even geduld!

Zondag 18 augustus 2019: net als de pagina over het zijmerk vis gekroond is er nu een hoofdpagina 'N' gekroond. Het is een basis waaraan ik weer sub-pagina's zal hangen. Noot: eind augustus was deze klus geklaard.

Zaterdag 10 augustus 2019: de sub-pagina's met het zijmerk vis gekroond zijn allemaal af. Het enige dat ik later nog in wil bouwen is de mogelijkheid om de links binnen een pagina naar de juiste plek te laten gaan. Dat is een extra werkstukje.

Vrijdag 19 juli 2019: er is een nieuwe pagina! Hij valt onder zijmerken en gaat helemaal over zijmerken met vissen, met en zonder initialen. Aan deze pagina koppel ik nu sub-pagina's met extra informatie, zoals ik nu bij de eerste zes pijpenkoppen heb gedaan.

Na de pagina met vissen zullen er pagina's volgen over de andere categorieën zijmerken.

Donderdag 2 mei 2019: 65 verschillende merken toegevoegd van trechters en ovalen. Het gaat om figuur-, letter- en cijfermerken.

Zaterdag 27 april 2019: twee vreemde eenden in de bijt toegevoegd, de merken HVB en HVD. Niet Gouds, en ook weer wel. De één is vrij zeker een kopie uit een ander centrum, de ander is mogelijk toch Gouds.

Woensdag 24 april 2019: 100 merken toegevoegd van 18e en 19e eeuwse pijpen. Het gaat om figuurmerken.

Dinsdag 16 april 2019: 161 merken toegevoegd van 18e en 19e eeuwse pijpen. Het gaat alleen om cijfers en lettercombinaties.

Zondag 14 april 2019: een aantal hielmerken toegevoegd van 17e eeuwse Nederlandse pijpen. Omdat ik lang nog niet alle productiecentra heb weten te achterhalen gaat het om de merken die een met zekerheid vast te stellen herkomst hebben, van een grote verzameling die ik heb overgenomen.

Zaterdag 13 april 2019, en voorgaande dagen: ik heb een begin gemaakt met het plaatsen van enkele zijmerken op de pagina's met Goudse merken. Dit proces heeft tijd nodig, maar zal zich vanaf nu langzaam voortzetten. Ook heb ik de pagina 'Alphense merken' aangemaakt, met daarin een aantal kopieën van Goudse merken en al wat Alphens is. Daarnaast heb ik weer een aantal merken gefotografeerd en bewerkt, zodat er binnenkort weer meer updates zullen volgen.

Woensdag 13 maart 2019: een artikel afgerond (of toch maar de knoop doorgehakt) over de pijpenmaker Hendrik van der Pool. Het is de tweede omschrijving van een voorraad pijpenstorten die ik in het archief heb liggen.

Vrijdag 22 februari 2019: Het Goudse hielmerk haan en enkele foto's toegevoegd aan de respectievelijke pagina. Hoewel nog niet uitgebreid beschreven is er zo een beknopt overzicht van het materiaal uit de stort die ik in de update hiervoor (21-02-2019) heb genoemd.

Verder nog 29 Goudse merken van verschillende Goudse locaties toegevoegd.

.. en de laatste 60 Goudse merken voorlopig, want er moet eerst weer worden gefotografeerd.


Donderdag 21 februari 2019: 68 hielmerken uit Gouda toegevoegd.

...en nog eens 30.

..gevolgd door nog eens 46 stuks.

Van een bouwkavel in Gouda, bij de Drie Notenboomen, komt een klein vondstcomplexje uit de periode 1730-1740. De vondsten zijn gedaan eind 2018, in een lage aangestampte greppel die door het voor de bouw aangelegde vlak liep. De merken en zijmerken blijken vaak zeldzaam. Een stort van alleen maar hooggelobde pijpenkoppen van Pieter Swanenburgh, met een laat trechtermodel, zal ik apart beschrijven. 63 merken toegevoegd.


Woensdag 20 februari 2019: 35 hielmerken uit Gouda toegevoegd.

..en nog eens 46 Goudse hielmerken toegevoegd.

..tot slot nog eens 38.