N gekroond GVD met HV


Trechterpijp (1725-1735) uit Schoonhoven. Gerrit van Duuren sr., 1727-1780 (Lit. 10)

Zijmerk: N gekroond., met daarboven GVD.

Op de spoor zijn toegevoegd: HV, met de H links en de V rechts op de spoor. Over de achterliggende betekenis ervan is niets bekend.