Zijmerk HS


Het merk HS is in Gouda gebruikt van 1708-1712. Uit deze vierjarige periode is alleen het zijmerk bekend, met een gespiegelde S.

 

Spiegelen komt erg veel voor bij merken op kleipijpen en is waarschijnlijk het eenvoudige gevolg van analfabetisme. Het stempel is naar een opgegeven voorbeeld gemaakt en niemand heeft tijdens en na dat proces gezien dat er iets mis was met, in dit geval, de S. De H is probleemloos te spiegelen. Het is daarom mogelijk dat de gebruiker van dit merk SH heeft willen zetten. 

De aanvrager en enige gebruiker van dit merk (voor zover bekend) heeft als initialen AV, dus het is niet duidelijk waar HS (of SH) vandaan komt.


Twee trechtervormige pijpenkoppen met het merk HS op de linkerkant. De S is gespiegeld. De vorm van deze trechters is in deze vroeg 18e eeuwse periode (rond 1710) al sterk ontwikkeld.


Trechtervormige pijpenkop uit de periode 1700-1712. Op de linkerkant van de kop staat het zijmerk HS met de gespiegelde S. Op de spoor staan de letters HS nogmaals, weer met gespiegelde S. Omdat de H links staat, waar meestal de eerste letter van een tweetal wordt gezet, is het aannemelijk dat er daadwerkelijk HS wordt bedoeld en niet SH.