Zijmerk AVR (gekroond)


Het merk AVR werd in Gouda gezet en kan als zijmerk zijn gebruikt tussen 1700 en 1750, mogelijk ook nog in de periode 1782-1816. Het zijmerk is in tegenstelling tot het hielmerk ook gekroond uitgevoerd.


Trechtervormige pijpenkoppen met het merk AVR, ongekroond en gekroond. De trechtervormige pijpenkoppen dateren tussen 1710 en 1735. De letters zijn zowel links als rechts op de kop geplaatst.

Ovaalvormige pijpenkop uit de periode 1740-1750 met de letters AVR op de linkerzijde.

Los van deze standaardwaarneming vallen er nog twee dingen op aan deze pijpenkop. Het eerste dat opvalt is een fout die gemaakt is tijdens het proces van het maken van deze pijp. De draad die het steelgat maakt is iets te ver in de pijpenkop doorgestoken, waardoor er aan de achterzijde van de pijp een bult op het oppervlak is ontstaan.  desondanks is de pijp verkocht en gerookt.

Het tweede dat opvalt is dat er onder de letters AVR, nog net zichtbaar op de zijkant van de pijpenkop, een ander zijmerk heeft gestaan. Boven de letter V staat een horizontale lijn en wat stippen, waarschijnlijk is dit een parelkroon geweest. Naast de A en de R zijn cirkels zichtbaar. Dit zou van het merk bril kunnen zijn.