AO op spoor


AO

Een A op de linkerzijde -, en een O op de rechterzijde van de spoor. De datering van de pijpenkop ligt tussen 1720 en 1730. Het productiecentrum is onbekend.

De A is ondersteboven op de spoor geplaatst. Bij de O is het niet te zien. Wel lijkt het of de O over een oudere letter gezet is.