Zijmerk: vis gekroond met extra merk op de andere zijde


Omschrijving: ovale, bolle pijpenkoppen uit de vierde kwart van de 18e eeuw (1775-1800).  Onbehandeld oppervlak, gebotterde bovenzijde. De persnaden zijn weggewerkt met kamstreken en bij nr. 3 weggesneden. Op de spoor van deze pijpenkoppen staat het Goudse wapenschild met een S erboven.


Voorstelling: ongedefinieerde vis met omrand oog en willekeurig geplaatste stippen als schubben. De staart is getekend met vier strepen. Boven de vis staat een markiezenkroon met grote fleurons. Onder de vis zijn drie golfvormige lijnen zichtbaar, water symboliserend. Boven de kroon staat het woord GOUDA in hoofdletters, licht rond gebogen. De tekst is in de rechterbovenhoek versleten. Een omlijsting ontbreekt. Op beide zijden van de spoor staat het Goudse wapenschild, met daarboven een S die opvallend genoeg niet helemaal midden boven het schild is geplaatst, maar tegen een hoek aan.

Onder de golven van de vis zijn drie letters geplaatst, AVW. De Goudse pijpenmaker heeft zijn initialen anders geplaatst dan buiten Gouda werd gedaan (ter hoogte van- en boven de kroon) en voldeed hiermee waarschijnlijk ook aan de Goudse regelgeving. Er zijn drie Goudse pijpenmakers binnen de gedetermineerde periode wier initialen overeenkomen (Duco, 2003).

 


Voorstelling: ongedefinieerde vis met omrand oog en drie rijen schubjes. De staart is getekend met twee lange strepen. Boven de vis staat een markiezenkroon met grote fleurons. Onder de vis zijn drie golfvormige lijnen zichtbaar, water symboliserend. Boven de kroon staat het woord GOUDA in hoofdletters, rechtop, maar op ongelijke hoogte een kromming simulerend. De omlijsting van twee aan de onderzijde kruisende tulpentakken heeft twee bladeren naar binnen, één naar buiten. De takken eindigen in een bloem, met een afwijkend ontwerp.

Op de andere zijde van de kop staan de letters SVO, met daaronder twee liggende pijpen (elk met de kop de andere kant op). De voorstelling is wat versleten. SVO is gezet door Lieve Groenendaal en zijn weduwe tussen 1739 en 1767 (Lit. 2). Op beide zijden van de spoor staat het Goudse wapenschild met S, zonder afwijkingen. De liggende pijpen waren ook een geregistreerd merk, maar zijn hier als een (slim) decoratief element gebruikt.

 


Voorstelling: ongedefinieerde vis met omrand oog en een streep als bek. De schubben zijn weergegeven als onregelmatige stippen. De staart is getekend met vier streepjes. Boven de vis staat een accurate markiezenkroon. Onder de vis zijn vijf golfvormige lijnen zichtbaar (relatief veel), water symboliserend. Boven de kroon staat het woord GOUDA in hoofdletters, licht rond gebogen. De omlijsting van twee aan de onderzijde kruisende tulpentakken heeft drie bladeren naar binnen, twee naar buiten (aan de bovenzijde). De takken eindigen in een bloem.

Op de andere zijde van de kop staat een kwispedoor afgebeeld. De kwispedoor was een Gouds merk, gebruikt door Barend Palmboom en zijn weduwe tussen 1737 en 1790(Lit. 2). Op beide zijden van de spoor staat het Goudse wapenschild met S, zonder afwijkingen.