TK op spoor


TK

Een T op de linkerzijde -, en een K op de rechterzijde van de spoor. De K staat gespiegeld. De datering van de pijpenkoppen ligt tussen 1725 en 1735. Het productiecentrum is mogelijk Schoonhoven.