Zijmerk: letters bij de spoor (of hiel), twee letters


Op sommige pijpenkoppen staat geen zijmerk, maar heeft de pijpenmaker de ruimte op - of vlakbij de spoor (en soms ook hiel) gebruikt om zijn initialen op te plaatsen. Deze initialen zijn vrijwel nooit gekroond. Qua variatie komen enkele letters voor, soms in combinatie met een ster of maansikkel, dubbele letters aan één zijde van de spoor, dubbele letters aan beide zijden van de spoor en zelfs drie letters (aan één zijde van de spoor of hiel). Op deze pagina staan een aantal combinaties van twee letters.

Zie ook:

Één letter

Drie letters


AA

AA 1: (in een cirkel) op beide zijden van de hiel.

AA 2: Op de spoor van trechtervormige pijpenkoppen.


HA

Een H op de linkerzijde -, en een A op de rechterzijde van de spoor.


AB

Een A op de linkerzijde -, en een B op de rechterzijde van de spoor.


HB

Een H op de linkerzijde -, en een B op de rechterzijde van de spoor.


IB

Een I op de linkerzijde -, en een B op de rechterzijde van de spoor.


MB

Een M op de linkerzijde -, en een B op de rechterzijde van de spoor.


xB

Een onleesbare letter op de linkerzijde -, en een B op de rechterzijde van de spoor. De datering ligt tussen 1710-1730. Het productiecentrum is onbekend.


BC

Een B op de linkerzijde en een sikkel of een C op de rechterzijde.


TC

Een T op de linkerzijde -, en een C op de rechterzijde van de spoor.


AD

Een A op de linkerzijde -, en een D op de rechterzijde van de spoor.


GD

Een G op de linkerzijde -, en een D op de rechterzijde van de spoor.


HD

Een H op de linkerzijde -, en een D op de rechterzijde van de spoor.


VD

Een V op de linkerzijde -, en een D op de rechterzijde van de spoor.


IG

Een I op de linkerzijde -, en een G op de rechterzijde van de spoor.


NG

Een N op de linkerzijde -, en een G op de rechterzijde van de spoor.


SG

Een S op de linkerzijde -, en een G op de rechterzijde van de spoor.


WG

Een W op de linkerzijde -, en een G op de rechterzijde van de spoor.


AH

Een A op de linkerzijde - en een H op de rechterzijde van de hiel.


BH

Een B op de linkerzijde - en een H op de rechterzijde van de spoor. Het is mogelijk dat de H een A is, dan staat hier BA.


DH

Een D op de linkerzijde -, en een H op de rechterzijde van de spoor.


HH

Een H op de linkerzijde -, en een H op de rechterzijde van de spoor.


IH

Een I op de linkerzijde -, en een H op de rechterzijde van de spoor.

LH

Een L op de linkerzijde -, en een H op de rechterzijde van de spoor.


BI

Een B op de linkerzijde -, en een I op de rechterzijde van de spoor.


HI

Een H op de linkerzijde -, en een I op de rechterzijde van de spoor.


BK

Een B op de linkerzijde -, en een K op de rechterzijde van de spoor.


MK

Hoewel de laatste letter, op de rechterzijde van de spoor, niet duidelijk is, lijkt het nog het meest om een K te gaan. Andere opties zijn nog een M, een W of een H.


TK

Een T op de linkerzijde -, en een K op de rechterzijde van de spoor.


GM

Een G op de linkerzijde -, en een M op de rechterzijde van de spoor.


BN

Een B op de linkerzijde -, en een N op de rechterzijde van de spoor.


AO

Een A op de linkerzijde -, en een O op de rechterzijde van de spoor.


TP

Een T op de linkerzijde - en een omgekeerde P op de rechterzijde van de spoor.


VP

Een V op de linkerzijde -, en een P op de rechterzijde van de spoor.


xP

Een onbekend teken op de linkerzijde -, en een P op de linkerzijde van de spoor.


GS

Een G op de linkerzijde -, en een S op de rechterzijde van de spoor.


HS

Een H op de linkerzijde -, en een S op de rechterzijde van de spoor.


IS

Een I op de linkerzijde -, en een S op de rechterzijde van de spoor.


OS

De O is niet geheel duidelijk, maar deze lettercombinatie verdient een eerlijke kans.


TT, en op T lijkende kruisjes

Een T op de linkerkant en een T op de rechterkant van de spoor. Ook pijpenkoppen met op T lijkende kruisjes zijn op deze pagina te vinden.


HV

Een H op de linkerzijde -, en een V op de rechterzijde van de spoor.


IV en IV met punt

Een I op de linkerzijde -, en een V op de rechterzijde van de spoor.


KV

Een K op de linkerzijde -, en een V op de rechterzijde van de spoor.


PV

Een P op de linkerzijde -, en een V op de rechterzijde van de spoor.


TV

Een T op de linkerzijde -, en een V op de rechterzijde van de spoor.


KY

Een K op de linkerzijde -, en een Y op de rechterzijde van de spoor


Ax

Een A op de linkerzijde -, en een O, een D of zelfs een P op de rechterzijde van de spoor.


Dx

Een D op de linkerzijde -, en een omgekeerde D, een G of zelfs een H op de rechterzijde van de spoor.


Tx

Een duidelijke T op de linkerzijde -, en een onduidelijke letter (C, E) op de rechterzijde van de spoor.


Onduidelijke tekens

Krassen op de spoor die wijzen op een gravering, maar niet een hele goede. Het resultaat blijft (semi) onleesbaar.